📚 🇻🇳 𝐃𝐚̂𝐧 𝐭𝐚 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐬𝐮̛̉ 𝐭𝐚  𝐂𝐡𝐨 𝐭𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 🇻🇳 

[Album]
📚 🇻🇳 𝐃𝐚̂𝐧 𝐭𝐚 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐬𝐮̛̉ 𝐭𝐚
𝐂𝐡𝐨 𝐭𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 🇻🇳
⭐ ✨ Việc dạy sử, học sử luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo cũng như trong xây dựng, bồi dưỡng nhân cách của mỗi cá nhân.
🌏 ✨ Tại Cen Global Academy, học viên không chỉ được học tiếng Đức mà còn được phát triển các kỹ năng mềm, đặc biệt được giáo dục về lòng yêu nước nồng nàn.
🌟 🌿 Chúng tôi quan niệm, dù có đi khắp năm châu bốn bể, con người Việt Nam vẫn luôn tự hào về đất nước mình, một mảnh đất anh hùng, kiên cường và giàu lòng nhân ái.
🌟 ✨ Sáng hôm nay, ngày 15/09 , học viên Cen Global Academy đã có một cuộc thi “𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐯𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚” để nhớ về cội nguồn dân tộc. Tại chương trình, các thầy cô và các bạn học viên cũng dành thời gian tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Đình, Hà Nội.
💪 Chắc chắn rằng, với tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt là lòng nhân ái giữa con người với con người sẽ giúp con người Việt Nam tự tin đứng vững giữa bất cứ hoàn cảnh nào.
👉 Hãy cùng theo dõi những hình ảnh đặc biệt ngày hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *